kontakt Agrochov Drahotuše Agrochov KOBZ Jezernice Agrochov Hranicko Agrochov Jezernice
Zemědělské družstvo "PODHRADÍ" Týn nad Bečvou
Lipnická 336
751 31 Týn nad Bečvou
Tel.: 581 797 074
Fax.: 581 702 423
zdtyn@volny.cz
IČ: 47672595 | OR ved. Krajským soudem v Ostravě, odd. Dr, vl. 228

Profil firmy

Zemědělské družstvo“ PODHRADÍ“ Týn n.B. bylo založeno v roce 1993. Členskou základnu tvořilo 120 členů, kteří po transformaci vložili do družstva majetkové podíly ve výši 17.000 tis. Kč. Družstvo se zabývalo rostlinnou výrobou ve skladbě obiloviny, olejniny, cukrovka, pícniny a dále se specializovalo na pěstování ovoce. Obhospodařované pozemky se nacházejí v oblasti okolí Lipníka nad Bečvou po obec Osek n.B. v údolní části Moravské Brány po levé straně řeky Bečvy.

Družstvo je řízeno 5 členným představenstvem a 3 člennou kontrolní komisí.

Provoz živočišné výroby tvořil chov dojnic v počtu 220 ks a dále výkrmem prasat. V roce 1997 postihly celou oblast velké záplavy, které zaplavily i stáje. Vzhledem k tomu, že byl narušen zdravotní stav zvířat a stáje byly taktéž poškozeny, bylo rozhodnuto ŽV do konce roku 1999 ukončit.

Od roku 2000 družstvo ornou půdu obhospodařuje společně se společností Agrochov Jezernice a.s. na základě smlouvy o sdružení bez právní subjektivity. Pro zabezpečení hygienických a ostatních norem v potravinářské oblasti v prodeji ovoce je členem odbytového družstva CZ-Fruit.

Společnost ZD Podhradí Týn nad Bečvou je podrobena v činnosti rostlinné výroby jednotnému řízení se společností Agrochov Jezernice a.s. a spolu s dalšími společnostmi tj. Hranicko a.s. , Drahotuše zemědělská a.s. a Kobz s.r.o. tvoří koncern v činnosti.

PRODEJ UKONČEN !!!
Děkujeme všem našim zákazníkům a těšíme se na Vás zase příští rok.

PRODEJ NEPŘERUŠEN !!! Nařízení vlády o uzavření prodejen se nás netýká.
Prodejní doba ST 12:00-16:00 a PÁ 12:-16:00 nebo po tel. domluvě.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Více informací na kopetzky@agrochovas.cz nebo 777 785 930.

Copyright © 2010 - 2021 Zemědělské družstvo "PODHRADÍ" | Created by INTCOM & Lukáš Veselý